תקנון תיקונים

לקוח יקר,

חברת QuickMobile  מודה לך על בחירתך בנו כמעבדה המומחית לתיקון טלפונים חכמים ומכשירי סלולר.

תוקף האחריות לתיקוני המעבדה הוא לשלושה חודשים, מיום ביצוע התיקון.

תנאי האחריות הם:

1.  אחריות זו הינה בתוקף בצירוף חשבונית התיקון ובתנאי שעל המכשיר מודבקת מדבקת אחריות של מעבדת QuickMobile . 

2.  במידה והוסרה מדבקת האחריות של החברה מהמכשיר, לא תהיה החברה אחראית לכל פגם שנגרם למכשיר.

3.  אחריות זו תחול אך ורק על החלפים שהוחלפו או תוקנו במעבדת QuickMobile.

 4.  האחריות לא תחול במקרים בהם הקלקול נגרם כתוצאה מ:

א.  מעשה זדון או רשלנות הלקוח ו/או מי מטעמו.

ב.  כוח עליון (כגון שריפה, מים, נוזלים וכניסת גוף זר). 

ג.  שריטה, מכה, שבר פנימי או חיצוני מכל סוג.

ד.  חדירת נוזלים, סימני רטיבות וחלודה.

ה. תיקון המכשיר שלא על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

5.  כתב אחריות זה אינו כולל אחריות עבור אביזרים נלווים כמו כיסויים, מדבקות, כרטיסי סים וכרטיסי זיכרון.

6.  האחריות לא תחול במקרה של התקנת תוכנה או מערכת הפעלה גם במידה והותקנה במעבדות החברה.

7.  החברה אינה אחראית לגיבוי התוכן המצוי במכשיר, האחריות בעניין זה חלה על הלקוח בלבד.

8.  כתב אחריות זה לא יחול במקרה של פיקסל פגום אחד עד שלושה והם לא יהוו עילה להחלפה או תיקון מסך.

9.  האחריות לא תהיה תקפה במקרה של ניקוי חלודה ותיקון המכשיר מנזקי חדירת נוזל כלשהו, אלא על החלפים שהוחלפו בלבד.

10.  האחריות הכוללת של החברה לתביעות בגין נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה מתיקון המוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על תמורת תיקון המוצר, כפי ששולמה על ידי הלקוח.

11.  החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים או נלווים, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי צד ג'.

12.  למעט התחייבותה המפורשת של החברה כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של החברה כלפי הלקוח.


13. חברת Quickmobile אינה אחראית על אובדן נתונים ו/או זיכרונות של מכשיר הסלולר מצד הלקוח כגון: תמונות, אנשי קשר וכד'. הלקוח מצהיר ומסכים לקבל על עצמו את הסיכון הכרוך בתהליך התיקון.


על הלקוח לגבות את נתוני / זיכרונות המכשיר טרם התיקון או טרם הגעתו של הטכנאי והאחריות חלה על הלקוח בלבד.


14. במידה ולקוח החליט לא לתקן את המכשיר, ישלם 50 ₪ עבור בדיקת המכשיר. אם והחליט לתקן את המכשיר, 50 ₪ ירדו מהתשלום עבור תיקון המכשיר.

15. על הוראות כתב אחריות זה יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד ותוקפו בתחומי מדינת ישראל בלבד.

16. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לכתב התחייבות זה תקפה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.


ברוכים הבאים לקהל לקוחותינו

QuickMobile