תקנון האתר

אספקה ומשלוחים

1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא
אם צוין מפורשות אחרת.

אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשוםבמסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנהבמקרה של עסקה בתשלומיםייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראלאך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים לכל היותר.

2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה וזאת בכפוף לתשלום מלא בכרטיס האשראי .

3. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתהכדוגמת תקלותעיכוביםשביתות תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי
עסקים קרייום א-ה לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג.

 

הוראות בטיחות לשימוש במטענים:

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
• 
ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
• 
אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
• 
יש להרחיק את המטען מנוזלים.
• 
במקרה של ריח או רעשים שמקורם במטעןיש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
• 
המטען מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבדלא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
• 
אין לחתוךלשבורולעקם את כבל החשמל.
• 
אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידהשכן הדבר עלול לגרום לנזקדליקה או התחשמלות.
• 
לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
יש להקפיד  לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
אזהרה:
• 
אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקורייםחיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
• 
בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
• 
מיועד לשימוש פנימי בלבד.

 

האחריות לגבי המשלוח באמצעות שליח או דואר ישראל:

לרשות הלקוחות ישנן שתי אפשרויות לשילוח מוצריםבאמצעות שליח עד הבית או באמצעות חברת דואר ישראל על מנת להימנע ממצבים של אובדן החבילהעיכוביםשבר או כל תקלה אחרתהחברה ממליצה ללקוחותיה להזמין את המוצרים באמצעות שליח עד הבית ולא באמצעות חברת דואר ישראלשכן משלוח זה בטוח יותר וחסין מנזקיםמובהר במפורשכי החברה לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו ללקוחכתוצאה מטיפול לקוי של חברת דואר ישראל או עובדיהוכי מסירת המוצר לדואר למשלוח כשהוא תקיןתחשב כמסירת המוצר ללקוח.


דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .

 

אחריות החברה

החברה ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף  שיגרם למשתמשת כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתרשלא על פי תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיאשאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתרחלקן או כולןלבין הפריטים הנמכרים בפועל.

 

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצרמידע על תפעול המוצר אחריות וכיוצא בזה ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל שם החברה

3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישהכניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.


מועדון לקוחות1. חנות הסלולר "קוויק מובייל" (להלן "קוויק מובייל") הקימה מועדון לקוחות (להלן "המועדון" ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר מועדון (להלן "כרטיס החבר").


2. כל המידע אשר מופיע בתקנון זה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מחייב את חברת "קוויק מובייל" בצורה כלשהי.


3. ההרשמה למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום והאפשרות להצטרף כחבר מועדון פתוחה לכלל לקוחות החברה. עם זאת, "קוויק מובייל" רשאית לפי בחירתה וללא סיבה לסרב להצטרפות לקוחות כחברי מועדון.


4. חבר במועדון הלקוחות של חברת "קוויק מובייל" מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות בהתאם לשיקולי החברה.


5. חבר מועדון שאושר להצטרפות יקבל כרטיס חבר אישי (להלן "חבר"). חברת ""קוויק מובייל"" רשאית על פי ראות עיניה לבטל את חברותו של חבר במועדון.


6. מיד לאחר ההצטרפות למועדון הלקוחות, חבר המועדון זכאי לקבל את המבצעים וההטבות בהתאם לתנאי ההצטרפות.


7. מובהר בזאת כי הצטרפות כחבר מועדון לחברת  "קוויק מובייל" כרוכה בקבלת הודעות SMS ומיילים אודות מבצעים, הנחות והטבות אשר חבר המועדון זכאי לקבל.


8. ידוע לחבר המועדון כי מילוי כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שלו מהווה הסכמה להיכלל ברשימת התפוצה של חברי המועדון של "קוויק מובייל" וקבלת הודעות ותוכן שיווקי שחברת "קוויק מובייל" מפיצה או תפיץ בעתיד בנוגע למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות.


9. חבר מועדון אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה של חברת "קוויק מובייל" לשם קבלת הודעות ועדכונים בsms או / ו דואר אלקטרוני, יודיע על כך בהקדם להנהלת החברה בהודעה בכתב באמצעות הדואר לכתובת רח' שבזי 173 ראש העין או באמצעות שליחת הודעה לכתובת: info@quickmobile.co.il


10. עבור כל רכישת מוצר או תיקון מכשיר קיים שאינם בהנחה או מבצע, יוכל חבר המועדון לצבור לזכותו נקודות. כמות הנקודות המוענקת על כל רכישה או תיקון הינה בהחלטתה הבלעדית של חברת "קוויק מובייל" וניתנת לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש. לצורך המחשה: במידה ופריט מסוים עלה ל"חבר" 150 ₪, מספר הנקודות שיצברו לזכותו 15 נקודות, במידה ותיקון מכשיר מסוים עלה ל "חבר" 200 ₪, מספר הנקודות שיצברו לזכותו 10 נקודות,  מובהר בזאת כי צבירת הנקודות ניתנת לשינוי בכל עת ואינה קבועה מראש.


11.   א. חבר המועדון לא יקבל בונוס נוסף על נקודות שהשתמש בהם ורכש באמצעותם פריט/תיקון מכשיר. לדוגמא: לאחר צבירה של 150 נקודות לזכותו של חבר המועדון והחלטתו למימושן על ידי רכישה של מספר אביזרי סלולר בשווי של 300 ₪, חבר המועדון יוכל לרכוש את המוצרים בסך 150 נקודות ותשלום של 150 ₪. בנוסף לקבל עוד 10% מערך התשלום בהם השתמש לרכישת אביזרי הסלולר, כך שכעת יישארו לזכותו של חבר המועדון כ-15 נקודות סה"כ לאחר ניצול 150 הנקודות.  


       ב. מובהר בזאת שערך הנקודות שניתן לצבור על תיקון מכשיר הינו 5%. לצורך המחשה: לאחר צבירה של 200 נקודות לזכותו של חבר המועדון והחלטתו למימושן על ידי תיקון מכשיר בשווי של 400 ₪, ה "חבר" יוכל לתקן את המכשיר בסך של 200 נקודות ותשלום של 200 ₪, בנוסף לקבל עוד 5% מערך התשלום בהם השתמש לתיקון המכשיר. כך שכעת יישארו לזכותו של חבר המועדון כ-10 נקודות סה"כ לאחר ניצול 200 הנקודות. 


12. מספר הנקודות של כל חבר במועדון יקבע אך ורק לפי הרישום המצוי בידי חברת "קוויק מובייל". חבר מועדון אשר מוצא כי מספר הנקודות שברשותו שונה ממספר הנקודות אשר רשומות במחשב, עליו להמציא את ההוכחה לכך באמצעות הצגת חשבוניות רכישה המעידות על כך. במידה וחבר המועדון מוצא כי הוא נפגע מעניין מספר הנקודות אשר צבר או כל עניין אחר הנוגע למבצעים ולתקנון זה, יוכל לפנות בכתב להנהלת חברת "קוויק מובייל" ולהעלות את טענותיו על כתב. החלטת ההנהלה לעניין זה תינתן עד 7 ימי עסקים. ההחלטה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.


13. במידה ונוצלו יותר נקודות מהמגיע עקב תקלה או שיבוש במחשבי החברה, חברת "קוויק מובייל" רשאית לדרוש מחבר המועדון קבלת החזר כספי בערך של 1 ₪ כנגד נקודה לטובת כיסוי הגירעון בנקודות. לצורך המחשה: חבר שהיו ברשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב הוא הצליח לנצל 100 נקודות, יהיה צריך להחזיר לרשת 50 ₪.


14. במקרה של אובדן כרטיס המועדון על ה"חבר" להודיע על כך מיד וללא דיחוי לצורך שמירת הנקודות שנצברו לזכותו. חברת "קוויק מובייל" אינה אחראית על אובדן, זיוף או גניבת הנקודות במקרה ואינה קיבלה הודעה מוקדמת על כך מחבר המועדון.


15. חברת "קוויק מובייל" רשאית לפי שיקול דעתה לאפשר מבצעים, הנחות והטבות גם ללקוחות שאינם חברי מועדון לפי התקנון הנ"ל.


16. חברת "קוויק מובייל" רשאית לשנות את נהלי התקנון הנ"ל או נושאים הקשורים למבצעים והטבות על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית.


17. מבצעים מיוחדים לחברי מועדון:  

דוגמה:

מטען מקורי לסמסונג ב40 ₪ במחיר מבצע! במקום 100 ₪.

חבר המועדון לא יוכל להשתמש בנקודות ( אלא אם כן יש לו מעל 100 נקודות ובחר לקנות ב 100 נקודות את המטען לפי המחיר המקורי ) אלא הלקוח יצטרך לשלם 40 שקלים על המבצע ויצבור 10% מהערך של הקנייה. 


18. מתנת יום הולדת למימוש מהמחיר המקורי של אביזרי הסלולר או עבור תיקון המכשיר. בקניה מעל 50 ש"ח ובתוקף לחודש יום ההולדת בלבד.


19. ניתן להמיר עד ל-50% מערך הקנייה לנקודות. כלומר, אם מוצר עולה 100 ש"ח הלקוח צריך לשלם 50 ש"ח ועוד 50 נקודות.20. צבירת נקודות מועדון

· ערך צבירת נקודות – כל נקודה שווה שקל אחד. ניתן לממש את הנקודות לרכישת אביזרי סלולר מהחנות או לתיקון מכשיר עד 50% מגובה העסקה, בהצגת תעודת זהות של חבר המועדון הרשום אצלנו.

· לא ניתן לממש את הנקודות לקניית מכשיר סלולרי אלא רק לקניית אביזרי סלולר או תיקון מכשיר קיים.

· במידה והוחזר פריט אשר נרכש בנקודות שנצברו, לא יינתן זיכוי או החזר כספי אלא הנקודות יוחזרו לזכותו של חבר המועדון.

· בכל קנייה של אביזרים לטלפון תקבלו נקודות בשווי של 10% מהקנייה.

· בכל תיקון של מכשיר תקבלו נקודות בשווי של 5% מהתיקון.


שמירה על סודיות

החברה לא שומרת את מספרי כרטיסי האשראי במערכותיה הממוחשבות

1.החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע .
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת.

2. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3.החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.


 

כללי

1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החנות.

3. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים.

4. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית, שלא על פי תקנון זהתהא עילת התביעה אשר תהא לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

6.החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות
8. אין להעתיק, לשכפללהפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

9. כל עניין משפטי יתברר בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.


ברוכים הבאים לקהל לקוחותינו

חברת QuickMobile